Coroczna męka czyli rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. O czym pamiętać i z czego korzystać?

Jednym z głównych obowiązków każdego dorosłego Polaka jest złożenie zeznania podatkowego za rok poprzedni. To, jaki formularz będzie właściwy, zależy od wybranej formy podatkowej. Najpopularniej wypełnianym dokumentem jest znany wszystkim PIT 37. Niezłożenie wspomnianego rozliczenia do US w należytym terminie, więc do 30 kwietnia roku kolejnego, wiąże się z popełnieniem wykroczenia urzędowego, zagrożonego karą pieniężną.


rozliczanie podatków
Author: Administración Nacional de la Seguridad Social
Source: http://www.flickr.com
Co ciekawe, grzywny tej jesteśmy w stanie uniknąć, jeżeli spełni się nakazy określone w Kodeksie karnym skarbowym. Jeśli chodzi o pity 2015 rok ma być jednym z pierwszych całkowicie zautomatyzowanych. Gro ludzi mimo wszystko będzie woleć personalne pojawienie się w urzędzie, aczkolwiek bywa to niezmiernie denerwujące. PIT 37 to z pewnością najpopularniejszy formularz oddawany w ramach rozliczenia całorocznego. Dotyka on bowiem ponad szesnastu milionów mieszkańców Polski. Jesteśmy w stanie go uzupełnić indywidualnie lub z małżonkiem. Co gdy nie wyrobimy się ze składaniem dokumentów? Główną dolegliwością, z jaką mogą się spotkać płatnicy, którzy nieterminowo składają deklaracje, jest wspomniana wcześniej kara grzywny wymieniona na podstawie nakazów KKS. Kwota za zapomnienie złożenia deklaracji można roztrząsać w opcji dwóch odmiennych sytuacji. Musimy także pamiętać, że niezłożenie dokumentów i niewpłacenie podatku równa się również z naliczaniem procentów za zwłokę od zaległości podatkowych. O ile nie ma sposobu na uniknięcie doliczania odsetek za opóźnienie to istnieje jednak sposób na utratę odpowiedzialności karnej skarbowej. Można to zrobić przez złożenie tak zwanego „czynnego żalu”.


obliczenia podatkowe
Author: Lucas Hayas
Source: http://www.flickr.com
Pamiętajmy lecz, że jeżeli podatnik na trochę przed wezwaniem organów skarbowych zauważy i naprawi własny błąd poprzez złożenie zaległego zeznania podatkowego i opłacenie zaległego podatku wraz z odpowienimi odsetkami, może uniknąć kary. Jeśli chodzi o pity 2015 rok umożliwia szerokie spektrum możliwości w dziedzinie poprawek. Bądźmy także czujni, gdyż w owym roku zmieniła się numeracja rubryk i wypełniając dokument na podstawie tego z zeszłego roku możemy się niezmiernie pomylić. Pamiętajmy więc, iż jeżeli penitent wyrówna wszystkie zobowiązania wobec fiskusa, może liczyć na zwolnienie z karalności za wykroczenie skarbowe.