W jakich okolicznościach zawierana jest umowa faktoringu i jakiej osobie może ona pomóc?

Zachowanie tak zwanej płynności finansowej to kwestia kluczowa dla wszystkich m.in. przedsiębiorców. W niektórych przypadkach nie opłacenie w odpowiednim czasie pewnej opiewającej na dużą kwotę faktury może prowadzić nawet do bankructwa i likwidacji firmy.


Co można by zrobić, aby utrzymać wymienioną płynność? Przykładowo wtedy, gdy pewien świadczeniodawca otrzymał już należność, lecz nie przekazał towaru? W takich sytuacjach można wykorzystywać tzw. faktoring. Jest to zakup przez podmiot, który świadczy taką usługę (jest on nazywany faktorem) tzw. nie przeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, które w takiej okoliczności nazywane są jako faktoranci. Zobowiązania te są przynależne do firmy, jaka jest odbiorcą. W usłudze faktoringu istnieją zatem 3 strony. Faktor wypłaca faktorantowi od 80 do 100 procent zobowiązań wykupionej faktury za taki asortyment lub przeprowadzoną dla odbiorcy usługę. Należałoby jednak wspomnieć, że za usługę faktoringu faktor pobiera określoną prowizję. W rzeczywistości więc to nie przedsiębiorca a faktor musi czekać na jej opłacenie przez dłużnika.


psycholog
Source: flickr.com


Taki faktoring to usługa, jaka jest prowadzona dla spółek albo organizacji, jakie wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności. Żeby móc skorzystać z takiej usługi należałoby uprzednio zawrzeć z faktorem odpowiednią umowę.
Jest ona zawierana na czas nieokreślony, co jest przewagą nad na przykład umowami kredytowymi, które przeważnie zawierane są na określony wyżej okres czasu. Nie ma zatem wymogu cyklicznego podpisywania umowy co np. 365 dni. Następną zaletą faktoringu jest możliwość szybkiego zawarcia umowy faktoringu.