Dofinansowanie europejskie na rozbudowę własnej firmy

Cenisz sobie własną niezależność, możliwość realizowania swoich pomysłów i marzeń? Posiadasz nietypowy pomysł na własną firmę?

Odważ się na własną działalność gospodarczą. Zważywszy na to, iż osoby noszące się z tym zamiarem, mogą spodziewać się pomocy w postaci wkładu pieniężnego. Urzędy pracy oferują dofinansowania i kredyty na rozpoczęcie biznesu.

Business
Author: Victor1558
Source: http://www.flickr.com
Fundusze unijne na działalność gospodarczą to droga z przeznaczeniem dla tych, którzy uważają, że są gotowi by powołać do życia działalność gospodarczą lub zadbać o rozwój już będącego na rynku, lecz nie mają na ten cel odpowiednich funduszy. Przy finansowym wsparciu ze źródeł zewnętrznych o wiele sprawniej jest urzeczywistnić przedsiębiorcom idee własnego biznesu. Korzystanie z pomocy proponowanej przez Unię Europejską na pewno bardzo pozytywnie wpływa na rozwój firmy a także poprawę jej postrzegania na rynku.

Pomyślna decyzja odnośnie dotacji nie upoważnia nas jednak do zaniechania wypełniania obowiązków wymaganych przez instytucję dofinansowującą. Najbardziej istotny, to obowiązek utrzymania działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, a w razie niedotrzymania zobowiązania - dokonania zwrotu otrzymanych pieniędzy razem z odsetkami.

Z inicjatywą dla właścicieli firm, wychodzą również firmy leasingowe. Co więcej, w przypadku leasingu możemy skorzystać z dofinansowania unijnego.

Jakie środki trwałe można wziąć w leasing, w ramach oferty z dotacjami UE?

* maszyny oraz specjalistyczne urządzenia,
* linie produkcyjne i technologiczne,
* maszyny budowlane,
* pojazdy,
* lokale spółdzielcze będące odrębną własnością.

W ramach umowy, korzystający angażuje jedynie niewielki wkład własny i decyduje się na takie raty miesięczne, by pokrywać je z przewidywanych przychodów z leasingowanego przedmiotu. W konsekwencji wykorzystujemy działanie tzw. dźwigni finansowej, gdyż dzięki pożyczeniu części kapitału na sfinansowanie swych potrzeb, nabędziemy np. nie jedną maszynę, lecz dwie i w związku z tym uzyskać większe przychody ze swojej działalności.