zasiłek

Obowiązek składania zeznania podatkowego przekazuje się w terminie do końca kwietnia każdego roku podatkowego.

pit
Author: Images Money
Source: http://www.flickr.com
Od 1 stycznia przyszłego roku należy już przesyłać roczne rozliczenie podatkowe. Wielu płatników, ma wciąż wątpliwości, jaki druk należy złożyć. PIT-37 powinni złożyć płatnicy wynagradzani na podstawie umowy o pracę a także płatnicy osiągający dochody z tytułu emerytur i rent krajowych, zapomóg i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków materialnych z ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.